PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY

  • monitoring – diaľkový dohľad funkčnosti a výkonnosti Vašej elektrárne a technická podpora

  • návratnosť – vypočítame návratnosť Vašej elektrárne a náklady na výrobu 1kWh elektrickej energie

  •  záručný a pozáručný servis

  • dotácie - vybavíme a administratívne pre Vás (pre domácnosti) zabezpečíme na montáž Vašej slnečnej elektrárne finančnú dotáciu od štátu do výšky 2.350 EUR (Zelená domácnostiam). To znamená, že zabezpečíme všetku komunikáciu, dokumentáciu potrebnú pre získanie dotácie, aby ste si mohli s úsmevom užívať všetky výhody vašej slnečnej elektrárne.

  • nadbytočná/nespotrebovaná energia – v blízkej budúcnosti Vám umožníme zapojiť sa do našich programov združenia výrobcov slnečnej elektriny s cieľom zefektívnenia využiteľnosti Vami vyrobenej slnečnej elektriny