REFERENCIE

Fotovoltická elektráreň 4,6kWp Západné Slovensko

Názov zákazky/projektu:

Návrh, inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky Fototovoltickej elektrárne 4,6kWp.

Zákazník:

Koncový zákazník: FO - Západné Slovensko

Termín realizácie:

August - September 2018

Popis: 

Predmetom bola dodávka fotovoltickeho zdroja 4,6 kWp s lithium-ion batériou 121Ah. Panely sú položené na streche Rodinného domu. Zdroj dodáva el. energiu pre Rodinný dom a z veľkej časti pokrýva jeho spotrebu elektriny. Prebytky elektriny dodávanej z panelov sa uchovávajú v batérii, ktorá v prípade nedostatku svetelného žiadrenia, energiu dodáva do RD. FVE obsahuje diaľkový dohľad cez Web rozhranie.

Projektový manažér:

Ing. Martin Tomáň