OBNOVITEĽNÉ ZDROJE - VÝHODY

Výhody solárnej energie – obnoviteľný zdroj, neprodukuje emisie a hluk a nevyžaduje náročnú údržbu: 

 • žiadne dodatočné náklady – náklady na slnečnú energiu sú minimálne berúc do úvahy životnosť slnečnej elektrárne
 • podporné programy – výroba elektrickej energie je podporovaná európskymi fondami pre podnikateľov, ale aj domácnosti ako napríklad „Zelená domácnostiam“ alebo operačný program „Zvýšenie energetickej efektívnosti“
 • zabezpečenie proti rastu ceny energie – životnosť solárnej elektrárne je 25 a viac rokov; Pri inštalovaní takejto elektrárne viete výšku investície ako aj množstvo energie, ktorá sa vyrobí a teda viete aká bude vaša cena elektrickej energie na 1kWh počas životnosti elektrárne
 • šetrná k životnému prostrediu – slnečná energia nespôsobuje znečistenie a neprodukuje emisie
 • geograficky neohraničená – slnečné žiarenie dopadá všade na Zemi, ale samozrejme s rôznou intenzitou čo ovplyvňuje množstvo energie vygenerovanej slnečnou elektrárňou
 • zníženie nákladov za elektrinu – možnosť predávať nadbytočnú energiu, resp. započítavať voči platbám za energiu v čase keď sa jej vyrobí viac ako spotrebuje
 • zdielaná výroba – EÚ pripravuje legislatívu, aby bolo možné spájať sa do komunít výrobcov obnoviteľnej energie a to bez neodôvodnených podmienok a postupov
 • bez hluku, minimálna údržba – fotovoltaické zariadenia neobsahujú pohyblivé časti a teda negenerujú žiaden hluk
 • zlepšujúca sa technológia a klesajúce ceny fotovoltických zariadení
 • výnos z investície – investovanie do fotovoltickej elektrárne zabezpečí vyšší výnos ako štandardné investovanie v banke
 • hodnota nehnuteľnosti – prispieva k rastu hodnoty nehnuteľnosti