HLAVNÉ ČINNOSTI

 

  • inžiniering a projektová dokumentácia - vypracujeme projekt fotovoltickej elektrárne podľa vašich požiadaviek a potrieb s dôrazom na finančnú a technickú efektívnosť
  • zabezpečíme administráciu projektu FVEkomunikáciu s distribučnými spoločnosťami, vybavíme všetky potrebné doklady a splníme všetky informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona
  • montáž - zabezpečíme Vám  profesionálnu montáž Vašej slnečnej elektrárne našimi odborne spôsobilými pracovníkmi. Naši odborný pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami zabezpečia profesionálnu motáž slnečnej elektrárne, nastavia systém tak, aby fungoval najefektívnejšie
  • doplnkové činnosti – komplexné elektromontážne práce vrátane drobných stavebných prác
  • funkčný test – uvedenie systému do prevádzky, vykonanie funkčných skúšok a monitorovanie systému v skúšobnej prevádzke a jeho nastavenie na max. efektívnosť
  • revízna správa – vypracovanie revíznej správy