PROCES INŠTALÁCIE

Spravidla proces inštalácie obsahuje nasledovných základných 6 krokov:

Krok #1

ODBORNÁ KONZULTÁCIA

Naši profesionálni technici si dohodnú s Vami stretnutie na mieste inštalácie a po posúdení technických možností, aktuálnej spotreby elektriny a Vašich predstáv, navrhnú vhodné riešnie pre Vás.

Krok #2

VYPRACOVANIE PONUKY/ŠTÚDIE

Na základe odbornej konzultácie vypracujeme pre Vás ponuku vrátane posúdenia efektívnosti investície.

Krok #3

UZAVRETIE ZMLUVY

Následne uzavrieme zmluvu o kúpe a inštalácii alebo prenájme slnečnej elektrárne. Následne zabezpečíme pre vás všetku administratívu počnúc ohlásením stavebných úprav, podaním žiadosti distribučnej spoločnosti o pripojenie nového výrobného zdroja, oznámením ÚRSO a distrubučnej spoločnosti o ukončení inštalácie a spustení zdroja do prevádzky.

Krok #4

INŠTALÁCIA

Realizujeme montáž Vašej slnečnej elektrárne

dom panely

Krok #5

NASTAVENIE

Pred spustením systém nastavíme, tak aby fungoval efektívne a generoval maximum energie z inštalovanej kapacity. Počas 30 dní od spustenia systému do prevádzky, budeme funkčnosť a výkonnosť systému monitorovať a v prípade potreby nastavenie systému upravíme na základe monitoringu tak, aby pracoval čo najefektívnejšie.

Krok #6

SERVIS a MONITORING

Na základe servisnej zmluvy budeme monitorovať efektivitu fungovania vášho systému, prípadne vykonávať úpravy za účelom zabezpečenia maximálnej výkonnosti a pravidelne vás informovať o množstve vyrobenej a spotrebovanej energie, ako aj o dosiahnutých úsporách.

Predpokladaný celkový čas realizácie uvedených krokov je  2 .- 3  mesiace.

 

Pri práci využívame know how z dlhoročnej praxe v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie. Doteraz uskutočnené projekty z oblasti fotovoltiky sú v časti Referencie.