FINANCOVANIE A PODPORA

V prípade záujmu je naša spoločnosť pripravená Vám poskytnúť komplexný servis v oblasti financovania a dotácií.

Dotácie a podporné programy

 Spoločnosť JV Energy s.r.o. je zapísaná do zoznamu zhotoviteľov SIEA v rámci projektu “Zelená domácnostiam”.

Projekt - Zelená domácnostiam

Cieľom tohoto projektu je poskytovať dotáciu na využitie obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného. Realizátorom projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA):

 • podporované zariadenia -  fotovoltické panely
 • slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny
 • pilotný projekt v roku 2018 skončil
 • rodinné a bytové domy sa budú môcť od roku 2019 (Zelená domácnostiam II) znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
 • podmienky podpory a postupy na rok 2019 ešte nie sú známe – SIEA ich pripravuje, aby poukážky mohli byť znova vydávané v priebehu roka 2019

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/

Operačný program - Kvalita životného prostredia

 • program podporovaný z Európskych fondov zameraný na investície do obnoviteľných zdrojov
 • sledovanie výziev v oblasti - Zvyšovanie energetickej efektívnosti
 • podpora je určená pre podniky v priemyselnej výrobe

Financovanie

 • vlastné zdroje investora – súkromná osoba alebo podnikateľský subjekt
 • možnosť rozloženia splátok na dlhšie časové obdobie
 • možnosť prenajať strechu a investorom bude naša spoločnosť