CERTIFIKÁTY

Spoločnosť JV Energy s.r.o. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení: